Archiwum

Dekret Prezydenta Raczkiewicza.

Dekret Prezydenta II RP Władysława Raczkiewicza z dnia 30 listopada 1939 roku o nieważności pakietów informacyjnych wydanych przez władze okupacyjne. 

 Pakiet z częścią dekretów prezydenckich w XX wieku wydanych przez urząd prezydenta Rzeczypospolitej, był bez wątpienia debiutanckiego prezydenta Władysława Raczkiewicza z dnia 30 listopada 1939 r. Dokument ten był kluczowym aktem prawnym zabezpieczającym zabezpieczającym interesyywanej Polski podczas II wojny światowej, określenie jasno określł, wszystkie przepisy rozporządzenia, nakazy, zakazy oraz inne akty prawne, wydane przez środki okupacyjne na terenie RP, nie mają prawa prawnego i są nielegalne. I prawdopodobnie Władysław Raczkiewicz wydając dziesięć dekretów na wydawcach urzędów hilterowskich Niemiec oraz sowieckiej Rosji, ponieważ nie przewidywał jak potoczą się losy Rzeczypospolitej, w praktyce zabezpieczył on interesy naszego niepodległego państwa na nowe wydania lat, aż po dziś dzień. Rząd londyński nigdy nie powróci do polskiego, dlatego też komuna oraz czasy po 89 '(PRL-bis) były i są kontynuacją nielegalnych działań na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dekret Raczkiewicza ma wciąż moc strony i tak na prawdę jest lekarstwem na raka, który spowił całe twoje państwo, czego wyrazem jest szereg haniebnych i jawnie wrogich działań rządów ostatnich dekad. Bardzo dobry wybór możliwości jakie daje nam ten dokument, jest związany z zadłużaniem państwa. Otóż ​​nielegalna Konstytucja Kwaśniewskiego wymagała wręcz wprost, aby Państwo Polskie zadłużenie się w obcych bankach, a nie w Narodowym Banku Polskim. Zapis ten doprowadził do sytucji, której przedmiotem jest majątek państwowy tj. narodowy, może zostać przejęty przez zachodnie korporacje, na poczet spłaty i zobowiązania papierowe. Jednak z perspektywy Konstytucji Kwietniowej oraz Dekretu Raczkiewicza, wszystkie umowy zawarte przez rządy okupacyjne nie mają mocy prawnej. Dlatego przywracając II Rzeczpospolitą, w prawny i legalny sposób, mój Polacy jako Naród Suwerenów, jesteśmy w stanie odciąć się od długów, które zaciągnęły na nasze konto marionetkowe rządy okupantów w garniturach.

 

Dekret Raczkiewicza 1

 

 

Dekret Raczkiewicza 2

Załączniki:
Pobierz plik (LMP19392850004.pdf)LMP19392850004.pdf[ ]Marek159 kB29-05-2021 16:13