Oświadczenia

Maski po prostu nie działają - Affidavit Public PL

 SYG page 1

SYG page 2
SYG page 3
SYG page 4
SYG page 5
SYG page 6

SYG page 7
SYG page 8
SYG page 9

SYG page 10

SYG page 11
SYG page 12

SYG page 13

SYG page 14
SYG page 15
SYG page 16

SYG page 17

SYG page 18
SYG page 19