Oświadczenia

Ostrzeżenie / Warning - Prawo własności / Ownership

Ostrzenie / Ostrzeżenie - Prawo własności
Ostrzenie / Ostrzeżenie - Legalna Fikcja / Legal Fiction

 

Zastrzezenie Ostrzeżenie Marek Maciejewski page 001