Do pobrania

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.

Trzecia sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ odbyła się w Paryżu 10 grudnia 1948 r Uniwersalna Deklaracja Praw Człowieka. Ten dokument jest niewątpliwie jednym z największych i najtrwalsze osiągnięcia Organizacji Narodów Zjednoczonych. Powszechna Deklaracja przetłumaczona na większość języków świata Human Rights gromadzi i porządkuje osiągnięcia i wymagania człowieka, który pracuje od setek lat wciąż niedokończona walka o wolność i godność.